Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014

Ενημέρωση πολιτών για την πορεία της δήλωσής τους στον Ν.4178/2013

Ο πολίτης μπορεί πλέον να ενημερώνεται για την πορεία της δήλωσης του από την σελίδα του ΤΕΕ

Στη φόρμα θα πρέπει να συμπληρώσει το ΑΦΜ ενός εκ των ιδιοκτητών και τον ηλεκτρονικό κωδικό του ακινήτου. Οι δηλώσεις αποκτούν ηλεκτρονικό κωδικό, όταν η δήλωση βρίσκεται σε κατάσταση υπαγωγής. Ο μηχανικός θα πρέπει να χορηγήσει αντίγραφο του εντύπου της δήλωσης, στο οποίο φαίνεται ο ηλεκτρονικός κωδικός.    

Μέσω αυτής της εφαρμογής οποιοδήποτε αρμόδιο άτομο (συμβολαιογράφος, μηχανικός, δημόσια υπηρεσία) έχει τα στοιχεία αυτά, αποκτά πρόσβαση στη δήλωση του αυθαιρέτου, απ'όπου μπορεί να ενημερωθεί για τα στοιχεία και την πορεία της αίτησης. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων της δήλωσης, της βεβαίωσης του μηχανικού (σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 3 του Ν.4178/013) και της βεβαίωσης για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και για βεβαίωση χώρου κύριας κατοικίας (παρ. 3, άρθρο 24, Ν.4178/2013).   

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

Β' Ανάρτηση Πολεοδομικής Μελέτης περιοχών "Πανόραμα - Αγία Μαρίνα - Τουρκολίμανο"

Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής στο δημοτικό κατάστημα της Κερατέας έχει αναρτηθεί η πολεοδομική μελέτη των περιοχών "Πανόραμα - Αγία Μαρίνα - Τουρκολίμανο" έως τις 21 Φεβρουαρίου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τα καταθέτουν τυχόν ενστάσεις επί των αναρτημένων διαγραμμάτων ή νέες δηλώσεις ιδιοκτησίας. 

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Προθεσμίες Ν.4178/2013 (Νόμος Αυθαιρέτων)

Υποχρέωση μεταφοράς στον Ν.4178/2013 αυθαιρέτων που δηλώθηκαν με τον προηγούμενο νόμο Ν.4014/2011 μέχρι τις 6/2/2014, έχουν:

α) οι δηλώσεις που έχει πληρωθεί το παράβολο, αλλά βρίσκονται σε αρχική υποβολή

β) οι δηλώσεις που παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές (δεν έχει καταβληθεί η πρώτη δόση ή τρεις συνεχόμενες) και βρίσκονται σε προσωρινή υπαγωγή

Οι νέες δηλώσεις, καθώς και οι δηλώσεις που μεταφέρονται από τον προηγούμενο νόμο στις διατάξεις του νέου μέχρι 6/2/2014, εντάσσονται στο πρώτο εξάμηνο ισχύς του νόμου και έχουν υποχρέωση να εξοφλήσουν το πρώτο εξάμηνο έως 10/2/2014. 

Δέκα ημέρες από τις 10/2/2014 το ανεξόφλητο ποσό του πρώτου εξαμήνου θα επιβαρύνεται με προσαύξηση 1% μηνιαίως. 

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Β' Ανάρτηση Κτηματογράφησης των περιοχών "Αγιασμόθι" και "Σπηλιαζέζας"

Στην τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε. Κερατέας έχει γίνει η δεύτερη ανάρτηση της κτηματογράφησης των περιοχών "Αγιασμόθι" και "Σπηλιαζέζας". Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία του δήμου για να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους, αλλά και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις/παρατηρήσεις επί της κτηματογράφησης της ιδιοκτησίας τους.
Για την δήλωση της ιδιοκτησίας θα πρέπει να έχουν τα εξής δικαιολογητικά:
  1.  Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου (όχι επικυρωμένο) του σημερινού ιδιοκτήτη, όπως επίσης και των ιδιοκτητών του ακινήτου εώς την ημερομηνία 10.03.1982 μαζί με τα συνοδεύοντα τοπογραφικά διαγράμματα. 
  2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδηκήσεων, κατασχέσεων.
  3. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι την 10.03.1982.
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 11.11.2013.
Η πρόσκληση του δήμου Λαυρεωτικής εδώ.

Μεταφορά δήλωσης στον νέο νόμο αυθαιρέτων 4178/13

Η μεταφορά μιας δήλωσης αυθαιρέτου του Ν.4014/11, που κρίθηκε αντισυνταγματικός, είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει υποχρεωτικά για όλες τις δηλώσεις (πλην των βεβαιώσεων του Ν.4014/11). Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας και να ζητήσει τη μεταφορά της δήλωσης από τον ένα νόμο στον άλλο. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και διεκπεραιώνεται άμεσα. 
Επόμενο βήμα είναι να δηλωθούν τυχόν νέες παράμετροι στο σύστημα (προσοχή: έχουν γίνει αλλαγές στον νέο νόμο και υπάρχουν μειώσεις για ΑΜΕΑ, παλλινοστούντες, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες).
Πλέον για την ένταξη στον νέο νόμο θα πρέπει να πληρωθεί το τέλος ανταπόδοσης του ΤΕΕ,  το οποίο κυμαίνεται από 15 έως 100 ευρώ, ανάλογα με το παράβολο που είχε πληρωθεί (π.χ. για παράβολο 500 ευρώ το τέλος είναι 15 ευρώ, για παράβολο 1000 το τέλος είναι 25, για παράβολο 2000 το τέλος είναι 40 κ.τ.λ.).
Αφού εξοφληθεί το παράβολο από τον ιδιοκτήτη, τότε η δήλωση μπορεί να υποβληθεί εκ νέου και το πρόστιμο να υπολογιστεί με τις νέες διατάξεις. Πλέον οι δόσεις αυξάνονται σε 102 (50 ευρώ κατ'ελάχιστο). Για δηλώσεις που έχει ήδη εξοφληθεί το 30% του προστίμου, παρέχεται και έκπτωση 10% του συνολικού προστίμου.