Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Β' Ανάρτηση Κτηματογράφησης των περιοχών "Αγιασμόθι" και "Σπηλιαζέζας"

Στην τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε. Κερατέας έχει γίνει η δεύτερη ανάρτηση της κτηματογράφησης των περιοχών "Αγιασμόθι" και "Σπηλιαζέζας". Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία του δήμου για να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους, αλλά και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις/παρατηρήσεις επί της κτηματογράφησης της ιδιοκτησίας τους.
Για την δήλωση της ιδιοκτησίας θα πρέπει να έχουν τα εξής δικαιολογητικά:
  1.  Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου (όχι επικυρωμένο) του σημερινού ιδιοκτήτη, όπως επίσης και των ιδιοκτητών του ακινήτου εώς την ημερομηνία 10.03.1982 μαζί με τα συνοδεύοντα τοπογραφικά διαγράμματα. 
  2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδηκήσεων, κατασχέσεων.
  3. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι την 10.03.1982.
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 11.11.2013.
Η πρόσκληση του δήμου Λαυρεωτικής εδώ.

Μεταφορά δήλωσης στον νέο νόμο αυθαιρέτων 4178/13

Η μεταφορά μιας δήλωσης αυθαιρέτου του Ν.4014/11, που κρίθηκε αντισυνταγματικός, είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει υποχρεωτικά για όλες τις δηλώσεις (πλην των βεβαιώσεων του Ν.4014/11). Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας και να ζητήσει τη μεταφορά της δήλωσης από τον ένα νόμο στον άλλο. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και διεκπεραιώνεται άμεσα. 
Επόμενο βήμα είναι να δηλωθούν τυχόν νέες παράμετροι στο σύστημα (προσοχή: έχουν γίνει αλλαγές στον νέο νόμο και υπάρχουν μειώσεις για ΑΜΕΑ, παλλινοστούντες, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες).
Πλέον για την ένταξη στον νέο νόμο θα πρέπει να πληρωθεί το τέλος ανταπόδοσης του ΤΕΕ,  το οποίο κυμαίνεται από 15 έως 100 ευρώ, ανάλογα με το παράβολο που είχε πληρωθεί (π.χ. για παράβολο 500 ευρώ το τέλος είναι 15 ευρώ, για παράβολο 1000 το τέλος είναι 25, για παράβολο 2000 το τέλος είναι 40 κ.τ.λ.).
Αφού εξοφληθεί το παράβολο από τον ιδιοκτήτη, τότε η δήλωση μπορεί να υποβληθεί εκ νέου και το πρόστιμο να υπολογιστεί με τις νέες διατάξεις. Πλέον οι δόσεις αυξάνονται σε 102 (50 ευρώ κατ'ελάχιστο). Για δηλώσεις που έχει ήδη εξοφληθεί το 30% του προστίμου, παρέχεται και έκπτωση 10% του συνολικού προστίμου.