Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014

Ενημέρωση πολιτών για την πορεία της δήλωσής τους στον Ν.4178/2013

Ο πολίτης μπορεί πλέον να ενημερώνεται για την πορεία της δήλωσης του από την σελίδα του ΤΕΕ

Στη φόρμα θα πρέπει να συμπληρώσει το ΑΦΜ ενός εκ των ιδιοκτητών και τον ηλεκτρονικό κωδικό του ακινήτου. Οι δηλώσεις αποκτούν ηλεκτρονικό κωδικό, όταν η δήλωση βρίσκεται σε κατάσταση υπαγωγής. Ο μηχανικός θα πρέπει να χορηγήσει αντίγραφο του εντύπου της δήλωσης, στο οποίο φαίνεται ο ηλεκτρονικός κωδικός.    

Μέσω αυτής της εφαρμογής οποιοδήποτε αρμόδιο άτομο (συμβολαιογράφος, μηχανικός, δημόσια υπηρεσία) έχει τα στοιχεία αυτά, αποκτά πρόσβαση στη δήλωση του αυθαιρέτου, απ'όπου μπορεί να ενημερωθεί για τα στοιχεία και την πορεία της αίτησης. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων της δήλωσης, της βεβαίωσης του μηχανικού (σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 3 του Ν.4178/013) και της βεβαίωσης για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και για βεβαίωση χώρου κύριας κατοικίας (παρ. 3, άρθρο 24, Ν.4178/2013).   

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

Β' Ανάρτηση Πολεοδομικής Μελέτης περιοχών "Πανόραμα - Αγία Μαρίνα - Τουρκολίμανο"

Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής στο δημοτικό κατάστημα της Κερατέας έχει αναρτηθεί η πολεοδομική μελέτη των περιοχών "Πανόραμα - Αγία Μαρίνα - Τουρκολίμανο" έως τις 21 Φεβρουαρίου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τα καταθέτουν τυχόν ενστάσεις επί των αναρτημένων διαγραμμάτων ή νέες δηλώσεις ιδιοκτησίας. 

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Προθεσμίες Ν.4178/2013 (Νόμος Αυθαιρέτων)

Υποχρέωση μεταφοράς στον Ν.4178/2013 αυθαιρέτων που δηλώθηκαν με τον προηγούμενο νόμο Ν.4014/2011 μέχρι τις 6/2/2014, έχουν:

α) οι δηλώσεις που έχει πληρωθεί το παράβολο, αλλά βρίσκονται σε αρχική υποβολή

β) οι δηλώσεις που παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές (δεν έχει καταβληθεί η πρώτη δόση ή τρεις συνεχόμενες) και βρίσκονται σε προσωρινή υπαγωγή

Οι νέες δηλώσεις, καθώς και οι δηλώσεις που μεταφέρονται από τον προηγούμενο νόμο στις διατάξεις του νέου μέχρι 6/2/2014, εντάσσονται στο πρώτο εξάμηνο ισχύς του νόμου και έχουν υποχρέωση να εξοφλήσουν το πρώτο εξάμηνο έως 10/2/2014. 

Δέκα ημέρες από τις 10/2/2014 το ανεξόφλητο ποσό του πρώτου εξαμήνου θα επιβαρύνεται με προσαύξηση 1% μηνιαίως.