Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Προθεσμίες Ν.4178/2013 (Νόμος Αυθαιρέτων)

Υποχρέωση μεταφοράς στον Ν.4178/2013 αυθαιρέτων που δηλώθηκαν με τον προηγούμενο νόμο Ν.4014/2011 μέχρι τις 6/2/2014, έχουν:

α) οι δηλώσεις που έχει πληρωθεί το παράβολο, αλλά βρίσκονται σε αρχική υποβολή

β) οι δηλώσεις που παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές (δεν έχει καταβληθεί η πρώτη δόση ή τρεις συνεχόμενες) και βρίσκονται σε προσωρινή υπαγωγή

Οι νέες δηλώσεις, καθώς και οι δηλώσεις που μεταφέρονται από τον προηγούμενο νόμο στις διατάξεις του νέου μέχρι 6/2/2014, εντάσσονται στο πρώτο εξάμηνο ισχύς του νόμου και έχουν υποχρέωση να εξοφλήσουν το πρώτο εξάμηνο έως 10/2/2014. 

Δέκα ημέρες από τις 10/2/2014 το ανεξόφλητο ποσό του πρώτου εξαμήνου θα επιβαρύνεται με προσαύξηση 1% μηνιαίως.